ประชุมเร่งรัดฯ ระดับ จนท.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 ก.ย.61 เวลา 13.30 น. โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์ พิชัยณรงค์ ผบก.งป เป็นประธานฯ

วัน อังคาร ที่ 18 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ประชุมเร่งรัดฯ ระดับ จนท.ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 18 ก.ย.61 เวลา 13.30 น. โดยมี พล.ต.ต.ณรงค์รัตน์  พิชัยณรงค์ ผบก.งป เป็นประธานฯ