ข่าวด่วน

  • ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์กองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  • คำขวัญ “คนสำราญ งานสำเร็จ”
  • วิสัยทัศน์ กำกับดูแลและบริหารงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด